Trening Dramy dla Trenerów i Coachów XVIII edycja

najbliższy termin: 13-16 maja 2020

Dlaczego DRAMA i dlaczego akurat z Olą Chodasz

 • Drama to inne podejście do pracy z grupami, to gotowe rozwiązanie Twoich problemów z oporem grup - jak często zdarza Ci się słyszeć „znowu scenki!”? Takie komentarze odejdą w niepamięć.
 • Narzędzia dramy i sposób pracy tą metodą dodają ludziom odwagi i motywacji, by poznać siebie oraz chcieć zmienić swoje nastawienia i skrypty zachowań, by stać się takimi, jakimi chcą być.
 • Rozwiniesz swoje umiejętności trenerskie i coachingowe - swobodę i elastyczność w pracy z grupą,  korzystaniu z „learning by doing” i pracy bazującej na metaforach, obrazach z ciał, improwizacjach i innych strukturach.

Czym jest drama

Równoległe improwizacje
Równoległe improwizacje

Drama bazuje na naturalnych zdolnościach i potrzebach ludzi – zabawy (która daje radość i podnosi odporność psychiczną), przejmowania inicjatywy i podążania za innymi (a leadership i followership to ważne tematy w biznesie i edukacji). Pozwala odkrywać nowe rozwiązania dzięki testom („co by było gdyby”) i symulacjom. Drama to odgrywanie ról i improwizowanie w bezpiecznych, szkoleniowych warunkach z prawdziwymi przeżyciami i głębokimi refleksjami.

Drama angażuje na wielu poziomach – porusza ciało, serce i umysł uczestników, ale i... osoby prowadzącej. Stawia przed ludźmi wyzwania, daje możliwość przeżywania i ekspresji, przez to jest ciekawa, zapamiętywalna i skuteczna. Przeciwdziała wypaleniu zawodowemu trenerów (koniec z nudą - możesz prowadzić setne szkolenie z tego samego tematu za każdym razem inaczej!).

Drama doskonali komunikację, współpracę, pomaga w zarządzaniu, odnajdywaniu się w sytuacjach trudnych związanych z obsługą klienta, sprzedażą, budowaniem relacji, tworzeniem zespołów. Drama to pakiet skutecznych narzędzi. Im więcej ich znasz tym łatwiej Ci będzie przygotować ciekawy, wyróżniający się scenariusz zajęć. Ale też masz wiele nowych możliwości podczas warsztatu (tak! możesz zastosować dramę w odpowiedzi na potrzeby grupy - jest wiele ćwiczeń, do których nie musisz się przygotowywać inaczej niż poprzez udział w tym treningu i dalszą praktykę).

Skuteczność DRAMY potwierdzają wyniki międzynarodowych badań naukowych prowadzonych w ramach projektu DICE (Drama Improves Lisbon Keys Competences in Education) na grupie 4,5 tys. osób z 12 krajów.

Więcej o dramie.

Program

Doskonalimy w sobie zaufanie i współpracę
Doskonalimy w sobie zaufanie i współpracę

Program został przygotowany na podstawie rocznych studiów dramy na Uniwersytecie w Exeter, 16 lat moich doświadczeń uczenia DRAMY w Polsce oraz jej stosowania w biznesie, samorządach, szkołach i społecznościach lokalnych. Przeprowadziłam XVI edycji podobnych treningów oraz wiele szkoleń otwartych i zamkniętych, w tym dla trenerów wewnętrznych korporacji, psychologów, pedagogów, animatorów i innych grup w całej Polsce.

Sposób prowadzenia treningu i unikalny zakres proponowanych ćwiczeń i technik sprawiają, że na udziale skorzystają zarówno osoby, które nie zetknęły się jeszcze z metodą DRAMY, jak i stosujące ją w swojej pracy.

Każde wymienione w programie narzędzie będzie przećwiczone i omówione, co pomoże Ci je efektywnie wdrożyć w Twojej pracy z ludźmi.

Moduł 1. Ćwiczenia i gry na dobry początek

Zdarza się, że Ciebie i ludzi zniechęca szkoleniowa rutyna: przedstawianie się, tworzenie kontraktu, początkowa nieufność i dystans? Że uczestnicy kwestionują konieczność brania udziału w „zabawach”, albo Ty sam/-a nie widzisz ich sensu? Że ludzie chcą wcześniej skończyć lub mają tysiące problemów lub dygresji nie związanych z twoim warsztatem?

Ta sesja dostarczy Ci szeregu sposobów, gier i ćwiczeń, które możesz wykorzystać od ręki w warsztatach o różnej tematyce, m.in. do:

Improwizacja bez słów
Improwizacja bez słów
 • integracji grup, przełamywania oporu, podnoszenia koncentracji i in.
 • podnoszenia energii grupy (w sposób nietuzinkowy i akceptowalny dla dorosłych)
 • ciekawego i angażującego wprowadzania do tematów takich jak komunikacja, konflikt, zespół, sprzedaż i in.
 • diagnozy sytuacji (w tym gotowości grupy do kolejnych etapów pracy) i problemów/tematów poruszanych na szkoleniu czy coachingu grupowym/zespołowym
 • podnoszenia poziomu odpowiedzialności grupy za proces uczenia się i rozwoju.

Moduł 2. Teoria dramy potrzebna do praktyki

Teoria będzie podawana stopniowo i w ilościach niezbędnych do zrozumienia istoty dramy i pracy tą metodą. Podczas treningu, dzięki udziałowi w kolejnych ćwiczeniach i ich podsumowaniom, dowiesz się m.in.:

 • czym jest, a czym nie jest drama, czym się np. różni od psychodramy i teatru
 • jak prawidłowo konstruować warsztaty z wykorzystaniem dramy, by były niepowtarzalne i prawdziwie angażujące i aby udział w nich pomagał ludziom osiągać ich cele, a Tobie realizować założone efekty szkoleniowe (poznasz m.in. strukturę warsztatu z wykorzystaniem dramy w oparciu o cykl Kolba, rolę rozgrzewek i demechanizacji, zasady doboru narzędzi, sposób tworzenia bezpiecznej przestrzeni w świecie fikcji i do pracy na realnych sytuacjach)
 • na czym polega rola osoby prowadzącej w dramie (tu stanie się jasne, dlaczego często sama znajomość ćwiczenia nie zawsze wystarcza i dlaczego coś może nie działać, chociaż wydaje się proste; podzielę się z Tobą konkretnymi wskazówkami zebranymi dzięki mojej własnej pracy trenerskiej i superwizyjnej).

Moduł 3. Improwizacje dramowe - nowy wymiar scenek

Uczestnicy szkoleń nie lubią być poddawani ocenie. Nie zawsze chcą wprost ujawniać swoje emocje, intencje, problemy i braki kompetencyjne. A trener dramy czy coach stosujący dramę potrafią to uszanować i pracować głęboko, z sensem, bez ujawniania tego, co ludzie chcą pozostawić dla siebie, bez oceniania i jednocześnie z dbałością o zaplanowane efekty rozwojowe.

Główne narzędzia poznane podczas modułu:

 • płaszcz roli, improwizacje równoległe ze słowami i bez słów, zamiana ról
 • karty ról i stymulatory (według metodologii Johna Somersa) jako techniki wprowadzenia do improwizacji o różnych stopniach trudności i głębokości;
 • wspólny umysł i kręgi
 • obrazy z ciał
 • wychodzenie z ról (by odpowiedzialnie domykać pracę oraz wspierać ludzi w zarządzaniu emocjami i ułatwiać im wdrażanie pozyskanej wiedzy i umiejętności).

Moduł 4. Jak prowadzić omówienia i podsumowania, by podnosić skuteczność dramy

Ustalanie strategii komunikacyjnej
Ustalanie strategii komunikacyjnej

Nawet najlepsze doświadczenie to nie wszystko. W tym module dowiesz się jakie zachowania i pytania osoby prowadzącej sprzyjają efektywnemu przechodzeniu od doświadczenia udziału w dramie do wartościowych refleksji i wniosków. Poznasz stworzoną przeze mnie formułę omówienia 4P. Dowiesz się również jak wprowadzać nową wiedzę, by uczestnicy byli zmotywowani do jej przyswojenia i wykorzystania w życiu i pracy.

Moduł 5. Tworzenie i testowanie własnych narzędzi i programów z wykorzystaniem dramy

Weźmiesz udział w dyskusji o obszarach zastosowań poznanych narzędzi oraz w tworzeniu fragmentów szkoleń bazujących na dramie. Zobaczysz jak wygląda proces tworzenia dramy “od kuchni”. Będziesz mogła/mógł zadać pytania, wymienić się pomysłami, rozwinąć swoją kreatywność w tworzeniu scenariuszy zajęć oraz przeprowadzić fragment zajęć. Otrzymasz też informację zwrotną. Wszystko to pomoże Ci we wdrożeniu z sukcesem kompetencji zdobytych podczas treningu.

Moduł 6. Konflikty, problemy i inne złożone sytuacje

W tym module dzielę się narzędziami do pracy z konfliktami i problemami wnoszonymi przez ludzi podczas szkoleń. Poznasz ćwiczenia wprowadzające do takiej pracy oraz techniki dające grupie szansę przedstawienia problemów, ich analizy oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań.

Główne narzędzia poznane podczas modułu:

 • pomnik, fotografia, żywy obraz, śledzenie myśli, gorące krzesło, Black Joe
 • teatr obrazu i elementy Teatru Forum (na bazie metodologii Augusto Boala i w oparciu o autorskie opracowania ich zastosowania w pracy warsztatowej)

Moduł 7. Jak i komu sprzedać dramę

Improwizacja ruchowo-muzyczna
Improwizacja ruchowo-muzyczna

Drama jako argument sprzedażowy, podniesienie atrakcyjności twojej oferty i podstawa do zwiększenia zysku ze szkoleń i coachingów grupowych i zespołowych? Oczywiście! W tym module argumenty, przedstawienie badań nad skutecznością dramy, przykłady projektów i warsztatów zrealizowanych w Polsce i w Wielkiej Brytanii (w środowiskach biznesowych, samorządowych, NGO oraz szkolnych) i oczywiście… przygotowanie do rozmów z klientami z wykorzystaniem dramy.

Moduł 8. Podsumowanie, ewaluacja i zamknięcie treningu

Korzyści z udziału w treningu

 • udoskonalisz umiejętność wielopoziomowego angażowania grupy w realizację celów rozwojowych;
 • poznasz i opanujesz nowe narzędzia do pracy z grupami (improwizacja, karty ról, stymulatory, teatr obrazu, elementy teatru forum i wiele innych);
 • nabędziesz umiejętność samodzielnego budowania programu warsztatu w oparciu o metodę DRAMY;
 • zyskasz większą swobodę i elastyczność w zainteresowaniu klientów Twoją ofertą, w przygotowywaniu scenariuszy zajęć i w pracy z grupami;
 • podniesiesz kompetencje radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z pracą z ludźmi;
 • otrzymasz materiały oraz certyfikat uznawany w procesie certyfikacji na trenera dramy.

Jeśli któryś z tych punktów to jest to, czego Ci brakuje w Twojej obecnej pracy to prawdopodobnie warto, abyś spędził(a) z nami i innymi trenerami i coachami ten czas.

Do kogo kieruję zaproszenie

Trening jest dla osób pracujących z grupami – trenerów biznesu, trenerów wewnętrznych, coachów, edukatorów, animatorów, którzy chcą doskonalić swój warsztat i szukają nowych, atrakcyjnych i skutecznych narzędzi pracy. W poprzednich XVI edycjach brały udział zarówno osoby doświadczone jak i dopiero rozpoczynające swoją przygodę w pracy z grupami. Sama najpierw nauczyłam się dramy, a dopiero później poszłam do szkoły trenerskiej.

Zapraszam do udziału. Zarezerwuj miejsce i bądź z nami! Krótki formularz znajduje się poniżej.

Terminy

Najbliższa XVIII edycja: 13-16 maja 2020 pod Warszawą (ośrodek w Łąkach Radzymińskich)

Zajęcia odbywają się od od godz. 10.00 pierwszego dnia do 16.00 czwartego dnia, średnio po 8 godz. dziennie. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu i wyżywienia w tym samym miejscu, gdzie odbywa się Trening, o czym więcej niżej.

Cena

Udział w treningu jest inwestycją, która, jak powiedzieli mi uczestnicy poprzednich XVII edycji, szybko się zwraca - często już w pierwszych dniach lub tygodniach po treningu.

 • 3690 zł/osoba - cena regularna, zawiera oprócz Treningu 1,5h dramowych konsultacji online

Przedsprzedażowe zniżki:

 • 1790 zł/osoba - „razem w maju”, przy zapisie w dwie lub więcej osób i wpłatach zgłoszonych osób do 28 lutego 2020
 • 1990 zł - "solo w maju", przy zapisie i wpłacie jednej osoby do 28 lutego 2020

Przy korzystaniu ze zniżek liczy się data zaksięgowania środków na koncie. Maksymalna liczba miejsc: 16. Każdy otrzymuje fakturę i istnieje możliwość jej podzielenia na części (np. w przypadku płatności w ratach lub kiedy część kwoty za udział wpłaca placówka/firma). Zapoznaj się z zasadami rezygnacji.

Trening jest w Bazie Usług Rozwojowych, a więc osoby z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą skorzystać z dofinansowania do 80% (warunkiem jest rejestracja działalności lub zatrudnienie u pracodawcy z województwa, które aktualnie ma środki na rozwój kompetencji pracowników). Jeśli jesteś zainteresowana/y skorzystaniem z dofinansowania skontaktuj się ze mną: 609-08-13-13, ola@chodasz.pl

Rezerwacja miejsca

Nie zwlekaj:

 1. Wypełnij krótki formularz (poniżej).
 2. Otrzymasz e-mailem potwierdzenie przyjęcia wstępnej rezerwacji i numer konta. Możesz otrzymać fakturę proforma.
 3. Zadzwoń do mnie na numer 609-08-13-13, by opowiedzieć mi o Twoich potrzebach, o tym, czego się spodziewasz i co chcesz osiągnąć w wyniku udziału w treningu. Jeśli wolisz komunikator napisz do mnie przez fanpage fanpage DRAMA i Open Space Technology Ola Chodasz lub na LinkedIn.

Liczba miejsc ograniczona do 16. Decyduje kolejność wpłat.

Miejsce treningu

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu i wyżywienia w tym samym miejscu, gdzie odbywa się Trening (wystarczy zaznaczyć tę opcję w formularzu zgłoszenia na Trening). Daje to szansę spędzenia inspiracyjnych wieczorów z innymi osobami uczestniczącymi i regeneracji (ośrodek otoczony jest przyrodą i ma doskonałą kuchnię, w tym wegetariańską).

Trening 13-16 maja 2020 odbędzie się w Ośrodku Bajkowa Zagroda w miejscowości Łąki Radzymińskie, 35 km od Warszawy (10 minut jazdy samochodem bądź 25 minut jazdy rowerem od Jeziora Zegrzyńskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu). Szczegóły dojazdu (samochodem lub komunikacją publiczną), mapka.

Ośrodek
Ośrodek
Sala
Sala
Pokój
Pokój
Jadalnia
Jadalnia

Można przyjechać z osobami towarzyszącymi. Pokoje są 1-3 osobowe (jedynki do wyczerpania liczby pokoi). Ośrodek został wybrany pod kątem komfortu pobytu i wyśmienitej, zdrowej kuchni, ze specjalizacją w daniach wegetariańskich. Koszt pobytu z pełnym wyżywieniem od obiadu pierwszego dnia do obiadu czwartego dnia to około 680 zł (w zależności od liczby osób w pokoju). Wpłat za pobyt i wyżywienie osoby uczestniczące dokonują bezpośrednio w ośrodku, na miejscu. Ośrodek wystawia faktury – wystarczy podać dane.

 

Do ośrodka jest dobry dojazd zarówno transportem publicznym, jak i własnym samochodem. Parking jest bezpłatny.

Kto prowadzi trening

zdjecie, ola chodasz
Ola Chodasz

Nazywam się Ola Chodasz. Możesz się po mnie spodziewać spokoju, akceptacji, twórczego podejścia do sytuacji, gotowości do słuchania i działania. Jestem odważna, uważna, lubię autentyczność, otwartość, kontakt.

Codziennie uczestniczę w sytuacjach, które pomagają mi lepiej poznać siebie i się rozwijać. Jedną z takich dłuższych sytuacji był udział (w latach 2003-2004) w szkole trenerskiej Moniki Sowickiej, gdzie nauczyłam się pracować na procesie i pomagać ludziom przekraczać ograniczenia na drodze do pełniejszej realizacji siebie.

Zupełnie nietypowo, bo zanim wiedziałam, że będę kiedyś prowadzić warsztaty i czym w ogóle jest zawód trenera, poznałam jedną z najbardziej zaawansowanych metod pracy z grupami, DRAMĘ STOSOWANĄ, podczas rocznych studiów na Uniwersytecie w Exeter, w Wielkiej Brytanii. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak się tam znalazłam i co tam odkryłam kliknij i przejdź do mojego artykułu na LinkedIn.

Moja fascynacja dramą i pracą z ludźmi trwa. Uczę dramy i teatru interaktywnego, ale przede wszystkim jestem praktykiem tych metod od 17 lat, co daje mi swobodę we wspieraniu ludzi i grup, tworzeniu nowych narzędzi oraz, nie ma co ukrywać, radość.

Zupełnie prywatnie, a jak się okazuje z pozytywnym wpływem dla mojego życia zawodowego, zamieniłam Warszawę na podkarpacką wieś i uwielbiam spędzać czas spacerując po lesie i zajmując się zwierzętami.

Co o moich treningach mówią inni trenerzy

Sensowne, konkretne, ciekawe szkolenie. Najważniejszym celem jaki dla siebie założyłem przed przyjazdem to wzbogacenie mojej osobistej trenerskiej „narzędziowni” i zdecydowanie cel ten został osiągnięty. Dzięki jasnej strukturze warsztatu, dynamice i profesjonalizmowi samej prowadzącej „dostałem” też wiele konkretnych doświadczeń i wiedzy pomagających zrozumieć istotę używanych w dramie narzędzi. W efekcie wiem w jaki sposób mogę metodę dramy stosowanej używać różnicując codzienny warsztat w pracy np. z zespołami projektowymi czy managerami. Cenne i inspirujące szkolenie dla wszystkich trenerów i innych osób pracujących z ludźmi. Dzięki. — Miłosz Konkel, Trener, Specjalista HR, manager IT

Pasja i profesjonalizm. Praca z Olą musi skutkować zmianą naszego myślenia, podejścia, sposobu pracy. Spotkanie z Olą, to obowiązkowy przystanek na drodze każdego, kto pracuje z ludźmi. — Aleksandra Skwara, Trener, Coach, Mediator.

Szkolenie z łamania swoich zaułków w labiryntach schematów. Ćwiczenie z tego: "jak pozwolić sercu oddychać, a płucom pozwolić pompować energię". Jak się ruszać choć się za bardzo nie chce, a inni patrzą. Jak oswoić to, co trudne...
A wszystko pod bacznie dyskretnym spojrzeniem Oli, która otwiera bramy nowych doświadczeń pozostawiając Cię swoim własnym reżyserem. Dziękuję. — Agnieszka Kaźmierczak, twórczyni Pracowni Komunikacji Empatycznej

Zobacz więcej referencji

Formularz zgłoszenia

Termin
Nocleg, wyżywienie
Zaznacz, w jakich dniach chcesz korzystać z noclegu:
Nocleg
18.05
19.05
20.05
21.05
22.05
Zaznacz typ diety oraz w jakich dniach chcesz korzystać z wyżywienia:
Wyżywienie
19.05
20.05
21.05
22.05
Faktura
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zgodnie z art. 9 w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016 r. wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trener Dramy Aleksandra Chodasz z siedzibą w Lutczy 994, 38-116 Gwoźnica Górna, NIP: 524-221-30-09 w celu organizcji Treningu Dramy dla Trenerów i Coachów. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w szczególności nie jest obowiązkowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w treningu. Państwa dane osobowe zamieszczone w powyższym formularzu zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby organizacji treningu.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
1 + 12 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.