Nazywam się Ola Chodasz.

Jestem trenerką, facylitatorką i konsultantką. Z entuzjazmem i troską:

  • pomagam odkrywać moc ludzi i zespołów,
  • ułatwiam interakcje, działania i zmiany,
  • przekształcam wyzwania w sukcesy.